Ορισμένο ολοκλήρωμα

Εισαγωγή Το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι ένα ορόσημο σε μια μακρά διαδρομή αναζήτησης τρόπων υπολογισμού εμβαδών μη ευθύγραμμων σχημάτων. Η γεωμετρική μέθοδος εξάντλησης του Αρχιμήδη σηματοδοτεί, 2500 χρόνια πριν, την αφετηρία…