Ο αλγόριθμος υπολογισμού τετραγωνικής ρίζας

Εισαγωγή Ο αλγόριθμος υπολογισμού τετραγωνικής ρίζας είναι ένα θέμα το οποίο, συνήθως, αποφεύγεται να διδαχθεί στο σχολείο. Ωστόσο, κάποιες φορές, απασχολεί ορισμένους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη διαπραγμάτευσή του.…

Εμβαδό Σφαίρας

Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, μπορείτε να ανακαλύψετε τον τύπο που υπολογίζει το εμβαδό της επιφάνειας της σφαίρας. Σκοπός της εφαρμογής είναι να προσομοιωθεί κατάλληλη κάλυψη της επιφάνειας…

Ένα παιχνίδι στην Τριγωνομετρία

Εισαγωγή Μια εφαρμογή στα Μαθηματικά, ειδικά σε μια δυσνόητη ενότητα όπως η Τριγωνομετρία του Γυμνασίου, καλό θα ήταν να ενσωματώνει και τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα που το παιχνίδι μπορεί να προσφέρει.…