Εμβαδό Σφαίρας

Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, μπορείτε να ανακαλύψετε τον τύπο που υπολογίζει το εμβαδό της επιφάνειας της σφαίρας. Σκοπός της εφαρμογής είναι να προσομοιωθεί κατάλληλη κάλυψη της επιφάνειας…

Ένα παιχνίδι στην Τριγωνομετρία

Εισαγωγή Μια εφαρμογή στα Μαθηματικά, ειδικά σε μια δυσνόητη ενότητα όπως η Τριγωνομετρία του Γυμνασίου, καλό θα ήταν να ενσωματώνει και τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα που το παιχνίδι μπορεί να προσφέρει.…

Όγκος κυλίνδρου

Εισαγωγή Ο όγκος του κυλίνδρου θα μπορούσε να υπολογιστεί, "εξαντλητικά", με τη βοήθεια κατάλληλης προσέγγισης επιλεγμένων στερεών. Η επαναστατική μέθοδος της ανακάλυψης του σχετικού τύπου πιστώνεται στον μέγιστο Αρχιμήδη και…