Όγκος κυλίνδρου

Εισαγωγή Ο όγκος του κυλίνδρου θα μπορούσε να υπολογιστεί, "εξαντλητικά", με τη βοήθεια κατάλληλης προσέγγισης επιλεγμένων στερεών. Η επαναστατική μέθοδος της ανακάλυψης του σχετικού τύπου πιστώνεται στον μέγιστο Αρχιμήδη και…

Το «άρρητο» της τετραγωνικής ρίζας του 2

Εισαγωγή Πως να διδάξει κανείς, στο Γυμνάσιο, το άρρητο της τετραγωνικής ρίζας του 2; Σίγουρα, είναι ένα εγχείρημα με ιδιαίτερες δυσκολίες για οποιαδήποτε τάξη. Ενδεχομένως, τα εμπόδια να πολλαπλασιάζονται στις…

Εμβαδό κυκλικού δίσκου

Πως θα μπορούσε κανείς να διερευνήσει το πρόβλημα του υπολογισμού για το εμβαδό του κυκλικού δίσκου; Γνωρίζετε, ήδη, τρόπους υπολογισμού εμβαδών ευθύγραμμων σχημάτων, όπως του τετραγώνου, του ορθογωνίου, του παραλληλογράμμου,…