Οι καμπύλες της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης

Αναγνωρίζετε την καμπύλη της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης; Θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε διάφορα γραφήματα, τέτοιων συναρτήσεων, στους τύπους τους; Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, ίσως να επαναλάβετε ορισμένα…

Ημιτονοειδείς και Συνημιτονοειδείς καμπύλες

 Εισαγωγή Οι ημιτονοειδείς και οι συνημιτονοειδείς καμπύλες αποτελούν, ίσως, τις πιο αναγνωρίσιμες γραφικές παραστάσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Για παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα, παριστάνεται το ιστορικό καιρού για την Αθήνα. Τα στοιχεία…

Εκθετικές και Λογαριθμικές Καμπύλες

Αναγνωρίζετε τις γραφικές παραστάσεις των εκθετικών και των λογαριθμικών συναρτήσεων; Θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε διάφορα γραφήματα, τέτοιων συναρτήσεων, στους τύπους τους; Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, ίσως να…

Εισαγωγικό πρόβλημα στα πολυώνυμα

Αφόρμηση Μία αρκετά διαδεδομένη διδακτική τάση στα πολυώνυμα, σε σχολικό επίπεδο, είναι μέσω της αναπαράστασής τους ως συναρτήσεων, αξιοποιώντας, ενδεχομένως, κάποιο εισαγωγικό πρόβλημα. Είναι αλήθεια ότι το τυπικό άθροισμα, \[ P\left(…

Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο

Εισαγωγή Η αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο, που διδάσκεται στην Τριγωνομετρία της Β΄ Λυκείου, αποτελεί μια συνήθη διαδικασία κατά την επεξεργασία τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών. Ο αρχικός ορισμός των τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας…

Βασικές εκθετικές εξισώσεις

Εισαγωγή Σε σχολικό επίπεδο, οι μέθοδοι επίλυσης για τις βασικές εκθετικές εξισώσεις, πριν τη διδασκαλία των λογαρίθμων, συνήθως, οδηγούν στην επίλυση των αντίστοιχων πολυωνυμικών εξισώσεων, χάρη στην ιδιότητα της εκθετικής…