Τριγωνομετρικός κύκλος

Η διαδραστική εφαρμογή Στην ακόλουθη διαδραστική εφαρμογή παριστάνεται γραφικά ο τριγωνομετρικός κύκλος. Με τη βοήθεια αυτής της εφαρμογής, μπορούν να υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας στο $[0,2\pi]$. Ο τριγωνομετρικός κύκλος…

Τέμνουσες κύκλου

Εισαγωγή Στη Γεωμετρία της Β΄Λυκείου, οι τέμνουσες κύκλου αποτελούν μια ξεχωριστή ενότητα μετρικών σχέσεων. Η ενότητα περιλαμβάνει ορισμένες κομψές προτάσεις στον κύκλο, όπου, για την απόδειξή τους, αξιοποιείται, κυρίως, η…

Γεωμετρικές κατασκευές: Κανόνας και διαβήτης

Εισαγωγή «Τυραννία» σε «καθεστώς δημοκρατικό» ... Ο κανόνας και ο διαβήτης είναι, άραγε, απλά δύο γεωμετρικά όργανα τα οποία εξυπηρετούν μόνο πρακτικές ανάγκες κατά τις γεωμετρικές κατασκευές; Μήπως αντιπροσωπεύουν κάτι…

Μετρικές σχέσεις – Ένα πρόβλημα λόγου εμβαδών κύκλων

Εισαγωγή Θα μπορούσαν ορισμένα συμπεράσματα, από την ενότητα "Μετρικές σχέσεις", να αξιοποιηθούν σ' ένα πρόβλημα λόγου εμβαδών δύο κύκλων που απασχόλησε έναν προγραμματιστή Η/Υ; Πολλές φορές, ειδικότερα στο Λύκειο, το…