Εξισώσεις δεύτερου βαθμού

Εισαγωγή Ιστορικά, για τις εξισώσεις δεύτερου βαθμού, η πρώτη προσπάθεια επίλυσης εδράζεται στην αρχαία Βαβυλώνα γύρω στο 400 π.Χ.. Η αποκρυπτογράφηση της σφηνοειδούς γραφής των πήλινων πινακίδων της εποχής, από…

Η “ρίζα” του – αναγκαίου – κακού …

Θα μπορούσατε να τοποθετήσετε, κατάλληλα, τέσσερα ίδια τετράγωνα, χωρίς αλληλεπικαλύψεις, έτσι, ώστε να κατασκευάσετε ένα νέο τετράγωνο; Είναι δυνατόν να γίνει το ίδιο με εννιά ίδια τετράγωνα; Με δεκαέξι; Με…

Διαδραστικό παιχνίδι στα Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου

Εισαγωγή Ίσως να παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, για μικρούς και μεγάλους, η ενασχόληση με ένα διαδραστικό παιχνίδι στα Μαθηματικά της Γ΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα, όταν αυτό διαθέτει επαναληπτικό χαρακτήρα, τότε, θα μπορούσε…