Η διχοτόμος γωνίας ως γεωμετρικός τόπος

Εισαγωγή Η διχοτόμος γωνίας, ως γεωμετρικός τόπος, παρουσιάζεται, στη Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου, ως απόρροια των κριτηρίων ισότητας ορθογώνιων τριγώνων. Το άρθρο αυτό στοχεύει να σας βοηθήσει να εμπεδώσετε καλύτερα…

Εφαρμογές των παραλληλογράμμων στα τρίγωνα

Εισαγωγή Οι εφαρμογές των παραλληλογράμμων στα τρίγωνα, μια ενότητα όπου φωτίζονται οι προεκτάσεις της Γεωμετρίας, εκκινούν με ένα πολύ βασικό θεώρημα. (Παρεμπιπτόντως, το βαρύκεντρο τριγώνου αποτελεί μία λίγο πιο σύνθετη…