Εφαρμογές των παραλληλογράμμων στα τρίγωνα

Εισαγωγή Οι εφαρμογές των παραλληλογράμμων στα τρίγωνα, μια ενότητα όπου φωτίζονται οι προεκτάσεις της Γεωμετρίας, εκκινούν με ένα πολύ βασικό θεώρημα. (Παρεμπιπτόντως, το βαρύκεντρο τριγώνου αποτελεί μία λίγο πιο σύνθετη…

Ρητές εξισώσεις

Εισαγωγή Οι ρητές εξισώσεις εμφανίζονται ως ειδική κατηγορία των κλασματικών εξισώσεων. Μια εξίσωση ονομάζεται κλασματική, όταν ο άγνωστος της εξίσωσης εμφανίζεται στον παρονομαστή ενός κλάσματος της εξίσωσης. Αν οι όροι της…

Γραφική Επίλυση γραμμικών συστημάτων 2×2

Εισαγωγή Mε οδηγό τη γραφική επίλυση των γραμμικών συστημάτων 2x2, αναδεικνύεται το γεωμετρικό πλαίσιο της διερεύνησης των λύσεών τους. Έτσι, με τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις, ίσως, η γραφική επίλυση να…

Διαδραστικό παιχνίδι στα Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου

Εισαγωγή Ίσως να παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, για μικρούς και μεγάλους, η ενασχόληση με ένα διαδραστικό παιχνίδι στα Μαθηματικά της Γ΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα, όταν αυτό διαθέτει επαναληπτικό χαρακτήρα, τότε, θα μπορούσε…