Ρητές εξισώσεις

Εισαγωγή Οι ρητές εξισώσεις εμφανίζονται ως ειδική κατηγορία των κλασματικών εξισώσεων. Μια εξίσωση ονομάζεται κλασματική, όταν ο άγνωστος της εξίσωσης εμφανίζεται στον παρονομαστή ενός κλάσματος της εξίσωσης. Αν οι όροι της…

Γραφική Επίλυση γραμμικών συστημάτων 2×2

Εισαγωγή Mε οδηγό τη γραφική επίλυση των γραμμικών συστημάτων 2x2, αναδεικνύεται το γεωμετρικό πλαίσιο της διερεύνησης των λύσεών τους. Έτσι, με τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις, ίσως, η γραφική επίλυση να…

Τετράγωνο και κύβος αθροίσματος

Εισαγωγή Το τετράγωνο και ο κύβος αθροίσματος, αποτελούν δύο ταυτότητες που διδάσκονται, για πρώτη φορά, στη Γ΄ Γυμνασίου. Συνήθως, διδακτικά, οι στόχοι περιστρέφονται γύρω από την αλγεβρική σκοπιά κατανόησης, εμπέδωσης…