Εφαρμογές των παραλληλογράμμων στα τρίγωνα

Εισαγωγή Οι εφαρμογές των παραλληλογράμμων στα τρίγωνα, μια ενότητα όπου φωτίζονται οι προεκτάσεις της Γεωμετρίας, εκκινούν με ένα πολύ βασικό θεώρημα. (Παρεμπιπτόντως, το βαρύκεντρο τριγώνου αποτελεί μία λίγο πιο σύνθετη…

Διαδραστικό παιχνίδι στα Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου

Εισαγωγή Ίσως να παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, για μικρούς και μεγάλους, η ενασχόληση με ένα διαδραστικό παιχνίδι στα Μαθηματικά της Γ΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα, όταν αυτό διαθέτει επαναληπτικό χαρακτήρα, τότε, θα μπορούσε…

Αξιοσημείωτες ταυτότητες (Γεωμετρική Διερεύνηση)

Εισαγωγή Ορισμένες αξιοσημείωτες ταυτότητες θα μπορούσαν να αναδυθούν μέσα από κατάλληλη γεωμετρική διερεύνηση. Για ένα θέμα που, συνήθως, η διαπραγμάτευσή του περιχαρακώνεται στα τείχη της Άλγεβρας, η ανάδειξη του γεωμετρικού…

Η μέτρηση του ύψους της Πυραμίδας του Χέοπα

Εισαγωγή Η μέτρηση του ύψους της πυραμίδας του Χέοπα, από τον Θαλή, ενδεχομένως, να αποτελεί ένα πρώιμο παράδειγμα εφαρμογής της Τριγωνομετρίας. Ο υπολογισμός του απρόσιτου ύψους του εντυπωσιακού μνημείου επιτεύχθηκε…