Ο νόμος της εκθετικής μεταβολής

Εισαγωγή Γιατί ο νόμος της εκθετικής μεταβολής καθορίζει την εξέλιξη πολλών φαινομένων; Πως ορίζεται και γιατί ο αριθμός του Euler είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτά τα εκθετικά φαινόμενα; Ποια στοιχειώδης…

Τυχαίος περίπατος

Κατά την απλούστερη περίπτωση, ένας τυχαίος περίπατος μπορεί να αναπαρασταθεί από μια ευθύγραμμη κίνηση, η οποία πραγματοποιείται σ' έναν προσανατολισμένο, βαθμολογημένο άξονα, με αφετηρία το $0$ και διαδοχικές μετατοπίσεις, κατά…

Βασικές έννοιες Στατιστικής

Εισαγωγή Είναι σίγουρα χρήσιμο να είναι κανείς σε θέση να αναγνωρίσει, να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί ορισμένες βασικές έννοιες Στατιστικής. Καθημερινά, βομβαρδιζόμαστε με τα αποτελέσματα στατιστικών μελετών και ερευνών για…

Όρια συναρτήσεων

Εισαγωγή Συνήθως, η διδασκαλία, κατά την παρουσίαση της ενότητας που αναφέρεται στα όρια συναρτήσεων, επικεντρώνεται στις αλγεβρικές μεθόδους υπολογισμού τους. Φυσικά, οι μέθοδοι αυτές ξεδιπλώνουν γνώσεις των μαθητών από προηγούμενες…

Γραφική παράσταση συνάρτησης

Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις, η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, αποκαλύπτει, με έναν τρόπο εποπτικό, πολλά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συσχέτισης που εκφράζει. Για παράδειγμα, στο παρακάτω γράφημα, παριστάνεται το…