Ορισμένο ολοκλήρωμα

Εισαγωγή Το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι ένα ορόσημο σε μια μακρά διαδρομή αναζήτησης τρόπων υπολογισμού εμβαδών μη ευθύγραμμων σχημάτων. Η γεωμετρική μέθοδος εξάντλησης του Αρχιμήδη σηματοδοτεί, 2500 χρόνια πριν, την αφετηρία…

Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής

Εισαγωγή Η παράγωγος, ως ρυθμός μεταβολής, αναπτύσσεται στο σχολικό βιβλίο των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου. Η συγκεκριμένη ενότητα αποκαλύπτει, ως ένα βαθμό, την αξία των παραγώγων και συμβάλει στη…

Όριο συνάρτησης

Εισαγωγή Το όριο συνάρτησης καταλαμβάνει, παραδοσιακά, σημαντικό μερίδιο του διδακτικού χρόνου στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου. Η έννοια του ορίου προετοιμάζει τους μαθητές, εννοιολογικά, για τους θεμελιώδεις ορισμούς και…

Ο νόμος της εκθετικής μεταβολής

Εισαγωγή Γιατί ο νόμος της εκθετικής μεταβολής καθορίζει την εξέλιξη πολλών φαινομένων; Πως ορίζεται και γιατί ο αριθμός του Euler είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτά τα εκθετικά φαινόμενα; Ποια στοιχειώδης…

Τυχαίος περίπατος

Κατά την απλούστερη περίπτωση, ένας τυχαίος περίπατος μπορεί να αναπαρασταθεί από μια ευθύγραμμη κίνηση, η οποία πραγματοποιείται σ' έναν προσανατολισμένο, βαθμολογημένο άξονα, με αφετηρία το $0$ και διαδοχικές μετατοπίσεις, κατά…