Διαδραστικά Παιχνίδια Μαθηματικών

Μοιραστείτε το!

Η σελίδα Διαδραστικά Παιχνίδια Μαθηματικών, περιλαμβάνει μια σειρά από άρθρα τα οποία συνοδεύονται από μικροεφαρμογές που δημιουργήθηκαν κυρίως με το πρόγραμμα Geogebra. Ίσως να μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν μικρές διδακτικές παρεμβάσεις σε διάφορες ενότητες Μαθηματικών.

Ειδικές περιπτώσεις παραλληλογράμμων

Στην ακόλουθη διαδραστική εφαρμογή μπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις σας στις ειδικές περιπτώσεις παραλληλογράμμων δηλαδή στο ορθογώνιο, στο τετράγωνο και στον ρόμβο ...

Ορισμένο ολοκλήρωμα

Εισαγωγή Το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι ένα ορόσημο σε μια μακρά διαδρομή αναζήτησης τρόπων υπολογισμού εμβαδών μη ευθύγραμμων σχημάτων. Η θεμελίωσή του ξεκίνησε από τη μέθοδο εξάντλησης του Αρχιμήδη και συνεχίστηκε με τις μεθόδους του Απειροστικού Λογισμού. Ο κορυφαίος Γερμανός Μαθηματικός ...

Εξισώσεις δεύτερου βαθμού

Εισαγωγή Ιστορικά, για τις εξισώσεις δεύτερου βαθμού, η πρώτη προσπάθεια επίλυσης εδράζεται στην αρχαία Βαβυλώνα γύρω στο 400 π.Χ.. Η αποκρυπτογράφηση της σφηνοειδούς γραφής των πήλινων πινακίδων της εποχής, από τους σύγχρονους μελετητές, με πρωτοστάτη τον Αυστριακό Otto Neugebauer, ανέδειξε ...

Απόλυτη τιμή αριθμού και απόσταση

Εισαγωγή Όπως θα γίνει φανερό, η απόλυτη τιμή ενός αριθμού, ορίζεται, γεωμετρικά, ως η απόσταση του αριθμού από τον αριθμό $0$. Έτσι, για την απόλυτη τιμή, ίσως να είναι σκόπιμο διάφορες βασικές επισημάνσεις να διδαχθούν κάτω από αυτό το πρίσμα ...

Τρίγωνα του Ήρωνα

Εισαγωγή Τα τρίγωνα του Ήρωνα, στη σχολική καθημερινότητα, ίσως να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν μια διαρκή "απαίτηση" των μαθητών. Για τα περισσότερα παιδιά, στα ζητούμενα των υπολογιστικών ασκήσεων, στη Γεωμετρία, μία αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση είναι να προκύπτουν "καλά νούμερα" ...

Κριτήρια ομοιότητας τριγώνων

Εισαγωγή Τα κριτήρια ομοιότητας τριγώνων αποτελούν προτάσεις στις οποίες διατυπώνονται ορισμένες ικανές συνθήκες που εξασφαλίζουν την ομοιότητα δύο τριγώνων. Με έναν τρόπο περισσότερο περιγραφικό, η ομοιότητα δύο σχημάτων, γενικά, σημαίνει ίδια "μορφή" αλλά, ενδεχομένως, διαφορετικό "μέγεθος". Εποπτικά, το ένα από ...

Συντεταγμένες γραμμικού συνδυασμού διανυσμάτων

Εισαγωγή Η ενότητα που αναφέρεται στις συντεταγμένες των διανυσμάτων, αποτελεί, για τα Μαθηματικά προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου, τον προπομπό της Αναλυτικής Γεωμετρίας. Διότι, κατορθώνοντας, σε κάθε διάνυσμα του επιπέδου, να αποδοθεί, κατάλληλα, ένα ζεύγος αριθμών, ενδεχομένως, διάφορα γεωμετρικά προβλήματα, να ...

Μελέτη τριωνύμου

Εισαγωγή Η μελέτη του τριωνύμου, ως συνάρτησης, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές του Λυκείου να συνδέσουν διάφορες μεθόδους, ορισμούς και ιδιότητες από προηγούμενες ενότητες. Για τους περισσότερους μαθητές, το τριώνυμο, ως ένα τυπικό άθροισμα της μορφής, $\alpha x^2 ...