Διαγωνίσματα

Μοιραστείτε το!

Εδώ, μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας Διαγωνίσματα από διάφορα σχολικά έτη.

Γυμνάσιο Μακρυκάπας, 2010 – 2011 Α΄ Τρίμηνο Β΄ Τρίμηνο Γ΄ Τρίμηνο
Α΄ Γυμνασίου Επαναληπτικό01
Επαναληπτικό02
Επαναληπτικό  
Β΄ Γυμνασίου Διαμορφωτικό01
Διαμορφωτικό02
Διαμορφωτικό03
Διαμορφωτικό04
Επαναληπτικό
 
Γ΄ Γυμνασίου Επαναληπτικό Επαναληπτικό  
Γυμνάσιο Μακρυκάπας, 2011 – 2012 Α΄ Τρίμηνο Β΄ Τρίμηνο Γ΄ Τρίμηνο
Α΄ Γυμνασίου Επαναληπτικό01
Επαναληπτικό02
Επαναληπτικό  
Β΄ Γυμνασίου Επαναληπτικό Επαναληπτικό  
Γ΄ Γυμνασίου Επαναληπτικό01
Επαναληπτικό02
Επαναληπτικό  
Λύκειο Ψαχνών, 2011 – 2012 Α΄ Τετράμηνο Β΄ Τετράμηνο
Α΄ Λυκείου Άλγεβρα01
Άλγεβρα02
Γεωμετρία01
Γεωμετρία02
 
Β΄ Λυκείου Γεωμετρία01
Γεωμετρία02
 
Γυμνάσιο Μακρυκάπας, 2012 – 2013 Α΄ Τρίμηνο Β΄ Τρίμηνο Γ΄ Τρίμηνο
Α΄ Γυμνασίου Επαναληπτικό Επαναληπτικό  
Β΄ Γυμνασίου Επαναληπτικό Επαναληπτικό  
Γ΄ Γυμνασίου Επαναληπτικό01
Επαναληπτικό02
Επαναληπτικό  
Γυμνάσιο Μακρυκάπας, 2013 – 2014 Α΄ Τρίμηνο Β΄ Τρίμηνο Γ΄ Τρίμηνο
Α΄ Γυμνασίου Επαναληπτικό Επαναληπτικό  
Β΄ Γυμνασίου Επαναληπτικό
Διαμορφωτικό01
Επαναληπτικό  
Γ΄ Γυμνασίου Επαναληπτικό
Διαμορφωτικό01
Επαναληπτικό  
Επα. Λ. Ψαχνών, 2013 – 2014 Α΄ Τετράμηνο Β΄ Τετράμηνο
Β΄ Λυκείου Γεωμετρία
ΥποστήριξηΜαθημ01
ΥποστήριξηΜαθημ02
 

Για περισσότερο διαδραστικό περιεχόμενο αξιολόγησης των μαθητών μπορείτε να δείτε κι εδώ.