eξ’ αποστάσεως

Μοιραστείτε το!

Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία έχει τα δικά της κρίσιμα χαρακτηριστικά. Σ’ αυτόν τον τύπο διδασκαλίας, οι διαφοροποιήσεις, οι περιορισμοί και η ιδιαίτερη φύση της επικοινωνίας μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου αναπροσαρμόζουν, αναπόφευκτα, το ύφος και τους στόχους του διδακτικού υλικού, σε σχέση με το αντίστοιχο κατά τη διά ζώσης διδασκαλία.

Κατά τη διδασκαλία από απόσταση, το έλλειμα της φυσικής παρουσίας του ίδιου του διδάσκοντα και των διδασκομένων, από αρκετές εκφάνσεις της διαδικασίας, καθιστούν το ρόλο του εκπαιδευτικού ακόμη πιο σύνθετο. Κατά την παραγωγή διδακτικού υλικού, ίσως να πρέπει να συγκεράσει στοιχεία που το καθιστούν ελκυστικό, προνοητικό και προκαταβολικά παρεμβατικό. 

Εδώ, θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό για να ενισχυθεί η μελέτη διάφορων ενοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, παρουσιάζονται, προηγουμένως, τα κύρια σημεία της αντίστοιχης θεωρίας τα οποία μπορεί να συνοδεύονται και από διαδραστικές εφαρμογές. Στο τέλος αναπτύσσονται διάφορες ερωτήσεις κατανόησης, ασκήσεις εμπέδωσης αλλά και ασκήσεις απόδειξης. Οι ερωτήσεις – ασκήσεις είναι διάφορων τύπων. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται αρκετά θέματα από τη βιβλιοθήκη της αξιολόγησης του κέντρου εκπαιδευτικής έρευνας (Αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου, Τάξεις Α΄,Β΄ και Γ΄, Υπουργείο Εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων, ΚΕΕ, Αθήνα 1999).

Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται σε κατάλληλη φόρμα και δημοσιεύονται ως ολιγόλεπτες δοκιμασίες της αντίστοιχης ενότητας. Έτσι, η φόρμα ερωτήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα δελτίο εξόδου ολοκληρώνοντας τη μαθησιακή διαδικασία.

Οι απαντήσεις στις φόρμες μπορούν να υποβληθούν ανώνυμα από τον χρήστη καθώς παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης για την ενδεικτική βαθμολογία του. Χρήσιμη είναι και η δυνατότητα ελέγχου των απαντήσεών του ειδικά όσον αφορά στις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Έτσι, αξιολογείται, συγκεντρωτικά, ο βαθμός κατανόησης ενός συγκεκριμένου θέματος.

Ορισμένο ολοκλήρωμα

Εισαγωγή Το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι ένα ορόσημο σε μια μακρά διαδρομή αναζήτησης τρόπων υπολογισμού εμβαδών μη ευθύγραμμων σχημάτων. Η θεμελίωσή ...

Ταυτότητες

Εισαγωγή Όπως, ίσως, γνωρίζετε από το Γυμνάσιο, οι ταυτότητες είναι εκείνες οι ισότητες οι οποίες περιέχουν μεταβλητές και επαληθεύονται από ...

Εξισώσεις δεύτερου βαθμού

Εισαγωγή Ιστορικά, για τις εξισώσεις δεύτερου βαθμού, η πρώτη προσπάθεια επίλυσης εδράζεται στην αρχαία Βαβυλώνα γύρω στο 400 π.Χ.. Η ...

Εξίσωση ευθείας

Εισαγωγή Το θέμα της εξίσωσης, για μια ευθεία όπως και άλλων περιπτώσεων γραμμών, π.χ. για την παραβολή, έχει διαπραγματευτεί από ...

Συντελεστής διεύθυνσης διανύσματος

Η ακόλουθη φόρμα, περιλαμβάνει ορισμένες ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας πάνω στον συντελεστή διεύθυνσης διανύσματος. Συντελεστής διεύθυνσης διανύσματος ...

Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας

Εισαγωγή Η γενική μορφή εξίσωσης ευθείας είναι ο μαθηματικός τύπος που συγχωνεύει τις δύο διαφορετικές εκδοχές που έχετε διδαχθεί για ...

Κλίση ευθείας

Εισαγωγή Η διεύθυνση μιας ευθείας, δηλαδή η γωνία που σχηματίζει με τον οριζόντιο άξονα, καθορίζει την κλίση της. Όπως θα ...

Σχετικές θέσεις κύκλου και ευθείας

Φόρμα ερωτήσεων Στην ακόλουθη φόρμα ερωτήσεων, μπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις σας πάνω στα βασικά σημεία της ενότητας που αναφέρεται ...

Διαίρεση πολυωνύμων

Στην ακόλουθη φόρμα ερωτήσεων, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια σειρά από ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις εμπέδωσης σχετικά με τον αλγόριθμο για ...

Παραλληλόγραμμα – Ιδιότητες παραλληλογράμμων

Φόρμα ερωτήσεων Στην ακόλουθη φόρμα ερωτήσεων, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια σειρά από ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις εμπέδωσης σχετική με τα ...

Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων

Εισαγωγή Το εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων είναι, αναμφίβολα, μια έννοια με καταβολές από τη Φυσική. Στο μάθημα της Φυσικής, σε σχολικό ...

Μέτρο διανύσματος – Απόσταση δύο σημείων

Φόρμα ερωτήσεων Η ακόλουθη φόρμα ερωτήσεων αναφέρεται πάνω στους τύπους για το μέτρο ενός διανύσματος και για την απόσταση δύο ...

Συντεταγμένες γραμμικού συνδυασμού διανυσμάτων

Εισαγωγή Η ενότητα που αναφέρεται στις συντεταγμένες των διανυσμάτων, αποτελεί, για τα Μαθηματικά προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου, τον προπομπό της ...

Η διχοτόμος γωνίας ως γεωμετρικός τόπος

Εισαγωγή Η διχοτόμος γωνίας, ως γεωμετρικός τόπος, παρουσιάζεται, στη Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου, ως απόρροια των κριτηρίων ισότητας ορθογώνιων τριγώνων ...

Ο κύκλος και η εφαπτομένη του

Εισαγωγή Για τα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄Λυκείου, ο κύκλος και η εφαπτομένη του, μονοπωλούν - όχι άδικα - σημαντικό μέρος ...

Τριγωνομετρικός κύκλος

Η διαδραστική εφαρμογή Στην ακόλουθη διαδραστική εφαρμογή παριστάνεται γραφικά ο τριγωνομετρικός κύκλος. Με τη βοήθεια αυτής της εφαρμογής, μπορούν να ...

Εισαγωγικό πρόβλημα στα πολυώνυμα

Αφόρμηση Μία αρκετά διαδεδομένη διδακτική τάση στα πολυώνυμα, σε σχολικό επίπεδο, είναι μέσω της αναπαράστασής τους ως συναρτήσεων, αξιοποιώντας, ενδεχομένως, ...

Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο

Εισαγωγή Η αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο, που διδάσκεται στην Τριγωνομετρία της Β΄ Λυκείου, αποτελεί μια συνήθη διαδικασία κατά την επεξεργασία ...

Τα ακτίνια του κύκλου …

Εισαγωγή Στο βιβλίο του, "Math better explained", ο Kalid Azad, χαρακτηρίζει τα ακτίνια του κύκλου ως την "αλτρουιστική επιλογή", σε ...