Για τους σινεφίλ …

Μοιραστείτε το!

Εδώ περιλαμβάνεται υλικό “για τους σινεφίλ” …

Η μέτρηση της γης από τον Ερατοσθένη

Στο βίντεο που ακολουθεί, με τίτλο "Η μέτρηση της γης από τον Ερατοσθένη", μπορείτε να δείτε πως μιας μέλισσα στο πηγάδι της Συήνης (Ασσουάν) και μια χελώνα στον περίβολο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, βοηθούν τον αρχαίο Έλληνα Ερατοσθένη ...

Ο Θαλής μετρά την πυραμίδα του Χέοπα (η ταινία …)

Η μέτρηση του ύψους της πυραμίδας του Χέοπα από τον Θαλή όπως προβλήθηκε, τη χρονιά 2010 - 2011, στη Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Μακρυκάπας. Μπορείτε να διαβάσετε το αντίστοιχο άρθρο από εδώ ...