Ορισμένο ολοκλήρωμα

Εισαγωγή Το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι ένα ορόσημο σε μια μακρά διαδρομή αναζήτησης τρόπων υπολογισμού εμβαδών μη ευθύγραμμων σχημάτων. Η θεμελίωσή του ξεκίνησε από τη μέθοδο εξάντλησης του Αρχιμήδη και συνεχίστηκε…

Η αντιπαραγώγιση ως κλάση ισοδυναμίας

Εισαγωγή Γιατί στην αντιπαραγώγιση, ή αλλιώς στο αόριστο ολοκλήρωμα, προστίθενται πάντοτε η σταθερά ολοκλήρωσης; Η πρακτική αυτή, μολονότι ξενίζει σε κάποιο βαθμό, προσφέρει το απαραίτητο ερέθισμα για να θεωρηθεί η…

Οι “αδυναμίες …” της ισοδυναμίας

Ισότητα Το σύμβολο "$=$" και η σχέση που παριστάνει δε χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις: Από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, το έχετε συναντήσει, αμέτρητες φορές, σε εκείνες τις περιπτώσεις που δύο…