Το «άρρητο» της τετραγωνικής ρίζας του 2

Εισαγωγή Πως να διδάξει κανείς, στο Γυμνάσιο, το άρρητο της τετραγωνικής ρίζας του 2; Σίγουρα, είναι ένα εγχείρημα με ιδιαίτερες δυσκολίες για οποιαδήποτε τάξη. Ενδεχομένως, τα εμπόδια να πολλαπλασιάζονται στις…