Τέμνουσες κύκλου

Εισαγωγή Στη Γεωμετρία της Β΄Λυκείου, οι τέμνουσες κύκλου αποτελούν μια ξεχωριστή ενότητα μετρικών σχέσεων. Η ενότητα περιλαμβάνει ορισμένες κομψές προτάσεις στον κύκλο, όπου, για την απόδειξή τους, αξιοποιείται, κυρίως, η…