Σχήματα με ίση περίμετρο και ίσο εμβαδό

Εισαγωγή Είναι δυνατόν να κατασκευαστούν δύο ευθύγραμμα σχήματα με ίση περίμετρο και ίσο εμβαδό στην ίδια μονάδα μέτρησης; Το ερώτημα αυτό απασχόλησε τους μαθητές ενός τμήματος, κατά τη διάρκεια του…

Διαφορές διαδοχικών πρώτων

Εισαγωγή Έχετε αποπειραθεί, ποτέ, να βρείτε τις διαφορές διαδοχικών πρώτων αριθμών; Μπήκατε στον πειρασμό να βρείτε τις διαφορές, κατά απόλυτη τιμή, των προηγούμενων διαδοχικών διαφορών; Τι θα συνέβαινε αν επαναλαμβάνατε…