Ο κύκλος και η εφαπτομένη του

Εισαγωγή Για τα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄Λυκείου, ο κύκλος και η εφαπτομένη του, μονοπωλούν - όχι άδικα - σημαντικό μέρος του διδακτικού χρόνου. Στη συγκεκριμένη ενότητα, τα δύο πρωταρχικά γεωμετρικά…

Οι καμπύλες της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης

Αναγνωρίζετε την καμπύλη της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης; Θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε διάφορα γραφήματα, τέτοιων συναρτήσεων, στους τύπους τους; Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, ίσως να επαναλάβετε ορισμένα…