Γεωμετρικές κατασκευές: Κανόνας και διαβήτης

Εισαγωγή «Τυραννία» σε «καθεστώς δημοκρατικό» ... Ο κανόνας και ο διαβήτης είναι, άραγε, απλά δύο γεωμετρικά όργανα τα οποία εξυπηρετούν μόνο πρακτικές ανάγκες κατά τις γεωμετρικές κατασκευές; Μήπως αντιπροσωπεύουν κάτι…