Ο νόμος της εκθετικής μεταβολής

Εισαγωγή Γιατί ο νόμος της εκθετικής μεταβολής καθορίζει την εξέλιξη πολλών φαινομένων; Πως ορίζεται και γιατί ο αριθμός του Euler είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτά τα εκθετικά φαινόμενα; Ποια στοιχειώδης…

Εκθετικές και Λογαριθμικές Καμπύλες

Αναγνωρίζετε τις γραφικές παραστάσεις των εκθετικών και των λογαριθμικών συναρτήσεων; Θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε διάφορα γραφήματα, τέτοιων συναρτήσεων, στους τύπους τους; Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, ίσως να…

Βασικές εκθετικές εξισώσεις

Εισαγωγή Σε σχολικό επίπεδο, οι μέθοδοι επίλυσης για τις βασικές εκθετικές εξισώσεις, πριν τη διδασκαλία των λογαρίθμων, συνήθως, οδηγούν στην επίλυση των αντίστοιχων πολυωνυμικών εξισώσεων, χάρη στην ιδιότητα της εκθετικής…