Σχήματα με ίση περίμετρο και ίσο εμβαδό

Εισαγωγή Είναι δυνατόν να κατασκευαστούν δύο ευθύγραμμα σχήματα με ίση περίμετρο και ίσο εμβαδό στην ίδια μονάδα μέτρησης; Το ερώτημα αυτό απασχόλησε τους μαθητές ενός τμήματος, κατά τη διάρκεια του…

Εμβαδό Σφαίρας

Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, μπορείτε να ανακαλύψετε τον τύπο που υπολογίζει το εμβαδό της επιφάνειας της σφαίρας. Σκοπός της εφαρμογής είναι να προσομοιωθεί κατάλληλη κάλυψη της επιφάνειας…

Μετρικές σχέσεις – Ένα πρόβλημα λόγου εμβαδών κύκλων

Εισαγωγή Θα μπορούσαν ορισμένα συμπεράσματα, από την ενότητα "Μετρικές σχέσεις", να αξιοποιηθούν σ' ένα πρόβλημα λόγου εμβαδών δύο κύκλων που απασχόλησε έναν προγραμματιστή Η/Υ; Πολλές φορές, ειδικότερα στο Λύκειο, το…