Ρητές εξισώσεις

Εισαγωγή Οι ρητές εξισώσεις εμφανίζονται ως ειδική κατηγορία των κλασματικών εξισώσεων. Μια εξίσωση ονομάζεται κλασματική, όταν ο άγνωστος της εξίσωσης εμφανίζεται στον παρονομαστή ενός κλάσματος της εξίσωσης. Αν οι όροι της…

Τα γραφήματα των κωνικών τομών

Αναγνωρίζετε τα γραφήματα των διάφορων κωνικών τομών; Θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε διάφορα γραφήματα, κωνικών τομών, στις εξισώσεις τους; Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, ίσως να επαναλάβετε ορισμένα βασικά…