Συντεταγμένες γραμμικού συνδυασμού διανυσμάτων

Εισαγωγή Η ενότητα που αναφέρεται στις συντεταγμένες των διανυσμάτων, αποτελεί, για τα Μαθηματικά προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου, τον προπομπό της Αναλυτικής Γεωμετρίας. Διότι, κατορθώνοντας, σε κάθε διάνυσμα του επιπέδου, να…

Μελέτη τριωνύμου

Εισαγωγή Η μελέτη του τριωνύμου, ως συνάρτησης, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές του Λυκείου να συνδέσουν διάφορες μεθόδους, ορισμούς και ιδιότητες από προηγούμενες ενότητες. Για τους περισσότερους μαθητές,…

Διανύσματα – Πράξεις διανυσμάτων

Εισαγωγή Τα διανύσματα, οι βασικές έννοιες των διανυσμάτων, καθώς και οι οριζόμενες πράξεις στο χώρο των διανυσμάτων, αναδεικνύουν τη στενή αλληλεπίδραση Μαθηματικών και Φυσικής. Η έννοια του διανύσματος διαφοροποιεί τον…

Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής

Εισαγωγή Η παράγωγος, ως ρυθμός μεταβολής, αναπτύσσεται στο σχολικό βιβλίο των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου. Η συγκεκριμένη ενότητα αποκαλύπτει, ως ένα βαθμό, την αξία των παραγώγων και συμβάλει στη…