Τα γραφήματα των κωνικών τομών

Αναγνωρίζετε τα γραφήματα των διάφορων κωνικών τομών; Θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε διάφορα γραφήματα, κωνικών τομών, στις εξισώσεις τους; Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, ίσως να επαναλάβετε ορισμένα βασικά…

Οι καμπύλες της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης

Αναγνωρίζετε την καμπύλη της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης; Θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε διάφορα γραφήματα, τέτοιων συναρτήσεων, στους τύπους τους; Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, ίσως να επαναλάβετε ορισμένα…

Ημιτονοειδείς και Συνημιτονοειδείς καμπύλες

 Εισαγωγή Οι ημιτονοειδείς και οι συνημιτονοειδείς καμπύλες αποτελούν, ίσως, τις πιο αναγνωρίσιμες γραφικές παραστάσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Για παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα, παριστάνεται το ιστορικό καιρού για την Αθήνα. Τα στοιχεία…

Εκθετικές και Λογαριθμικές Καμπύλες

Αναγνωρίζετε τις γραφικές παραστάσεις των εκθετικών και των λογαριθμικών συναρτήσεων; Θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε διάφορα γραφήματα, τέτοιων συναρτήσεων, στους τύπους τους; Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, ίσως να…

Βασικές έννοιες Στατιστικής

Εισαγωγή Είναι σίγουρα χρήσιμο να είναι κανείς σε θέση να αναγνωρίσει, να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί ορισμένες βασικές έννοιες Στατιστικής. Καθημερινά, βομβαρδιζόμαστε με τα αποτελέσματα στατιστικών μελετών και ερευνών για…

Όρια συναρτήσεων

Εισαγωγή Συνήθως, η διδασκαλία, κατά την παρουσίαση της ενότητας που αναφέρεται στα όρια συναρτήσεων, επικεντρώνεται στις αλγεβρικές μεθόδους υπολογισμού τους. Φυσικά, οι μέθοδοι αυτές ξεδιπλώνουν γνώσεις των μαθητών από προηγούμενες…