Γραφική Επίλυση γραμμικών συστημάτων 2×2

Εισαγωγή Mε οδηγό τη γραφική επίλυση των γραμμικών συστημάτων 2x2, αναδεικνύεται το γεωμετρικό πλαίσιο της διερεύνησης των λύσεών τους. Έτσι, με τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις, ίσως, η γραφική επίλυση να…