Μελέτη τριωνύμου

Εισαγωγή Η μελέτη του τριωνύμου, ως συνάρτησης, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές του Λυκείου να συνδέσουν διάφορες μεθόδους, ορισμούς και ιδιότητες από προηγούμενες ενότητες. Για τους περισσότερους μαθητές,…

Μετατόπιση καμπύλης (Διαδραστική εφαρμογή)

Εισαγωγή Πως σχετίζεται μια ψηλοκρεμαστή πάσα ακριβείας, μεταξύ δύο ποδοσφαιριστών, που πραγματεύεται μια διαδραστική εφαρμογή, με το μαθηματικό περιεχόμενο των εννοιών από τη μετατόπιση καμπύλης; (Μια νύξη από το πολύ…

Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις

Εισαγωγή Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις καλύπτουν μια σημαντική ενότητα από την Τριγωνομετρία της Β΄Λυκείου. Η συμπλήρωση ενός πίνακα τιμών, η σχεδίαση των γραφημάτων τους, καθώς και η επακόλουθη μελέτη για τις…

Τριγωνομετρία με το πιστόνι (Διαδραστικό παιχνίδι)

Εισαγωγή Τι θα λέγατε για ένα διαδραστικό παιχνίδι, με θέμα την Τριγωνομετρία, σχετικό με τη μελέτη της κίνησης για ένα πιστόνι; Μπορείτε να συνδυάσετε τις γνώσεις σας, από διάφορες ενότητες,…

Γραφική παράσταση συνάρτησης

Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις, η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, αποκαλύπτει, με έναν τρόπο εποπτικό, πολλά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συσχέτισης που εκφράζει. Για παράδειγμα, στο παρακάτω γράφημα, παριστάνεται το…