Εξισώσεις τρίτου βαθμού: Μέρος Γ΄ (Καρντάνο – Ταρτάλια)

Εισαγωγή Οι εξισώσεις τρίτου βαθμού δεσπόζουν, ιστορικά, ως ένα ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον κομμάτι των Μαθηματικών. Από τη σκοπιά της Άλγεβρας, η πρώτη σημαντική πρόοδος, στην έρευνα για την επίλυσή…

Εξισώσεις τρίτου βαθμού: Μέρος Β΄ (Ομάρ Καγιάμ)

Εισαγωγή Η συμβολή του Πέρση φιλόσοφου, μαθηματικού, αστρονόμου και ποιητή Ομάρ Καγιάμ (1048 - 1131), στις μεθόδους επίλυσης, για τις εξισώσεις τρίτου βαθμού, υπήρξε καθοριστική. Ο Ομάρ Καγιάμ, αξιοποιώντας μια…

Εξισώσεις τρίτου βαθμού: Μέρος Α΄ (Δήλιο πρόβλημα)

Εισαγωγή Η αρχή της ιστορίας, για τις εξισώσεις τρίτου βαθμού, βρίσκεται στην καρδιά ενός φημισμένου προβλήματος, από τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά, γνωστού ως Δήλιο πρόβλημα. Το Δήλιο πρόβλημα, ή, αλλιώς,…

Οι «ρίζες» … της τετραγωνικής ρίζας

Εισαγωγή Οι "ρίζες" ... της τετραγωνικής ρίζας εντοπίζονται στο μακρινό παρελθόν. Στην αρχαιότητα, η θεμελίωση και η νοηματοδότηση μιας μαθηματικής έννοιας επιτυγχάνονταν, συνήθως, μέσα από την απτή γεωμετρική της υπόσταση.…