Μετρικές σχέσεις – Ένα πρόβλημα λόγου εμβαδών κύκλων

Εισαγωγή Θα μπορούσαν ορισμένα συμπεράσματα, από την ενότητα "Μετρικές σχέσεις", να αξιοποιηθούν σ' ένα πρόβλημα λόγου εμβαδών δύο κύκλων που απασχόλησε έναν προγραμματιστή Η/Υ; Πολλές φορές, ειδικότερα στο Λύκειο, το…

Εμβαδό κυκλικού δίσκου

Πως θα μπορούσε κανείς να διερευνήσει το πρόβλημα του υπολογισμού για το εμβαδό του κυκλικού δίσκου; Γνωρίζετε, ήδη, τρόπους υπολογισμού εμβαδών ευθύγραμμων σχημάτων, όπως του τετραγώνου, του ορθογωνίου, του παραλληλογράμμου,…