Εξισώσεις τρίτου βαθμού: Μέρος Β΄ (Ομάρ Καγιάμ)

Εισαγωγή Η συμβολή του Πέρση φιλόσοφου, μαθηματικού, αστρονόμου και ποιητή Ομάρ Καγιάμ (1048 - 1131), στις μεθόδους επίλυσης, για τις εξισώσεις τρίτου βαθμού, υπήρξε καθοριστική. Ο Ομάρ Καγιάμ, αξιοποιώντας μια…

Εξισώσεις τρίτου βαθμού: Μέρος Α΄ (Δήλιο πρόβλημα)

Εισαγωγή Η αρχή της ιστορίας, για τις εξισώσεις τρίτου βαθμού, βρίσκεται στην καρδιά ενός φημισμένου προβλήματος, από τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά, γνωστού ως Δήλιο πρόβλημα. Το Δήλιο πρόβλημα, ή, αλλιώς,…