Μελέτη τριωνύμου

Εισαγωγή Η μελέτη του τριωνύμου, ως συνάρτησης, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές του Λυκείου να συνδέσουν διάφορες μεθόδους, ορισμούς και ιδιότητες από προηγούμενες ενότητες. Για τους περισσότερους μαθητές,…

Μετατόπιση καμπύλης (Διαδραστική εφαρμογή)

Εισαγωγή Πως σχετίζεται μια ψηλοκρεμαστή πάσα ακριβείας, μεταξύ δύο ποδοσφαιριστών, που πραγματεύεται μια διαδραστική εφαρμογή, με το μαθηματικό περιεχόμενο των εννοιών από τη μετατόπιση καμπύλης; (Μια νύξη από το πολύ…

Η παραβολή ως γραφική παράσταση συνάρτησης

Εισαγωγή Ο στόχος του άρθρου είναι να παρουσιαστεί η παραβολή ως γραφική παράσταση κατάλληλης, κάθε φορά, συνάρτησης με αναφορές από την εμπειρία μας. Πιθανώς, κάποιες από τις έννοιες του άρθρου…