Τέμνουσες κύκλου

Εισαγωγή Στη Γεωμετρία της Β΄Λυκείου, οι τέμνουσες κύκλου αποτελούν μια ξεχωριστή ενότητα μετρικών σχέσεων. Η ενότητα περιλαμβάνει ορισμένες κομψές προτάσεις στον κύκλο, όπου, για την απόδειξή τους, αξιοποιείται, κυρίως, η…

Μετρικές σχέσεις – Ένα πρόβλημα λόγου εμβαδών κύκλων

Εισαγωγή Θα μπορούσαν ορισμένα συμπεράσματα, από την ενότητα "Μετρικές σχέσεις", να αξιοποιηθούν σ' ένα πρόβλημα λόγου εμβαδών δύο κύκλων που απασχόλησε έναν προγραμματιστή Η/Υ; Πολλές φορές, ειδικότερα στο Λύκειο, το…

Μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο – Ορθές προβολές

Εισαγωγική Δραστηριότητα Οι μετρικές σχέσεις, στο τρίγωνο, στη Γεωμετρία της Β΄Λυκείου, περιλαμβάνουν  ορισμένες βασικές προτάσεις που αναφέρονται σε ορθές προβολές πλευρών. Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται στις αναλογίες που προκύπτουν από…