Κριτήρια ομοιότητας τριγώνων

Εισαγωγή Τα κριτήρια ομοιότητας τριγώνων αποτελούν προτάσεις στις οποίες διατυπώνονται ορισμένες ικανές συνθήκες που εξασφαλίζουν την ομοιότητα δύο τριγώνων. Με έναν τρόπο περισσότερο περιγραφικό, η ομοιότητα δύο σχημάτων, γενικά, σημαίνει…

Μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο – Ορθές προβολές

Εισαγωγική Δραστηριότητα Οι μετρικές σχέσεις, στο τρίγωνο, στη Γεωμετρία της Β΄Λυκείου, περιλαμβάνουν  ορισμένες βασικές προτάσεις που αναφέρονται σε ορθές προβολές πλευρών. Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται στις αναλογίες που προκύπτουν από…