Μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο – Ορθές προβολές

Εισαγωγική Δραστηριότητα Οι μετρικές σχέσεις, στο τρίγωνο, στη Γεωμετρία της Β΄Λυκείου, περιλαμβάνουν  ορισμένες βασικές προτάσεις που αναφέρονται σε ορθές προβολές πλευρών. Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται στις αναλογίες που προκύπτουν από…