Σχήματα με ίση περίμετρο και ίσο εμβαδό

Εισαγωγή Είναι δυνατόν να κατασκευαστούν δύο ευθύγραμμα σχήματα με ίση περίμετρο και ίσο εμβαδό στην ίδια μονάδα μέτρησης; Το ερώτημα αυτό απασχόλησε τους μαθητές ενός τμήματος, κατά τη διάρκεια του…