Εμβαδό κυκλικού δίσκου

Πως θα μπορούσε κανείς να διερευνήσει το πρόβλημα του υπολογισμού για το εμβαδό του κυκλικού δίσκου; Γνωρίζετε, ήδη, τρόπους υπολογισμού εμβαδών ευθύγραμμων σχημάτων, όπως του τετραγώνου, του ορθογωνίου, του παραλληλογράμμου,…