Διαίρεση πολυωνύμων

Στην ακόλουθη φόρμα ερωτήσεων, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια σειρά από ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις εμπέδωσης σχετικά με τον αλγόριθμο για τη διαίρεση δύο πολυωνύμων. Φόρμα ερωτήσεων Φόρμα ερωτήσεων Στην ακόλουθη…

Εισαγωγικό πρόβλημα στα πολυώνυμα

Αφόρμηση Μία αρκετά διαδεδομένη διδακτική τάση στα πολυώνυμα, σε σχολικό επίπεδο, είναι μέσω της αναπαράστασής τους ως συναρτήσεων, αξιοποιώντας, ενδεχομένως, κάποιο εισαγωγικό πρόβλημα. Είναι αλήθεια ότι το τυπικό άθροισμα, \[ P\left(…