Εξισώσεις δεύτερου βαθμού

Εισαγωγή Ιστορικά, για τις εξισώσεις δεύτερου βαθμού, η πρώτη προσπάθεια επίλυσης εδράζεται στην αρχαία Βαβυλώνα γύρω στο 400 π.Χ.. Η αποκρυπτογράφηση της σφηνοειδούς γραφής των πήλινων πινακίδων της εποχής, από…

Η συμπλήρωση τετραγώνου για την εξίσωση του κύκλου

Εισαγωγή Πως εξειδικεύεται η συμπλήρωση τετραγώνου για την εξίσωση του κύκλου; Ποια είναι η χρησιμότητα της μεθόδου; Πως μπορούν να υπολογιστούν το κέντρο και η ακτίνα του κύκλου που παριστάνει…

Οι «ρίζες» … της τετραγωνικής ρίζας

Εισαγωγή Οι "ρίζες" ... της τετραγωνικής ρίζας εντοπίζονται στο μακρινό παρελθόν. Στην αρχαιότητα, η θεμελίωση και η νοηματοδότηση μιας μαθηματικής έννοιας επιτυγχάνονταν, συνήθως, μέσα από την απτή γεωμετρική της υπόσταση.…

Δευτεροβάθμια εξίσωση: “Κάντο όπως ο … αλ – Κβαρίσμι”

Εισαγωγή Το 800 μ.Χ., περίπου, ο Άραβας μαθηματικός αλ - Κβαρίσμι, υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, γενικά, μια οποιαδήποτε δευτεροβάθμια εξίσωση. Ο αλ- Κβαρίσμι συνέθεσε…