Μελέτη τριωνύμου

Εισαγωγή Η μελέτη του τριωνύμου, ως συνάρτησης, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές του Λυκείου να συνδέσουν διάφορες μεθόδους, ορισμούς και ιδιότητες από προηγούμενες ενότητες. Για τους περισσότερους μαθητές,…

Όριο συνάρτησης

Εισαγωγή Το όριο συνάρτησης καταλαμβάνει, παραδοσιακά, σημαντικό μερίδιο του διδακτικού χρόνου στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου. Η έννοια του ορίου προετοιμάζει τους μαθητές, εννοιολογικά, για τους θεμελιώδεις ορισμούς και…

Όρια συναρτήσεων

Εισαγωγή Συνήθως, η διδασκαλία, κατά την παρουσίαση της ενότητας που αναφέρεται στα όρια συναρτήσεων, επικεντρώνεται στις αλγεβρικές μεθόδους υπολογισμού τους. Φυσικά, οι μέθοδοι αυτές ξεδιπλώνουν γνώσεις των μαθητών από προηγούμενες…

Γραφική παράσταση συνάρτησης

Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις, η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, αποκαλύπτει, με έναν τρόπο εποπτικό, πολλά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συσχέτισης που εκφράζει. Για παράδειγμα, στο παρακάτω γράφημα, παριστάνεται το…