Ρητές εξισώσεις

Εισαγωγή Οι ρητές εξισώσεις εμφανίζονται ως ειδική κατηγορία των κλασματικών εξισώσεων. Μια εξίσωση ονομάζεται κλασματική, όταν ο άγνωστος της εξίσωσης εμφανίζεται στον παρονομαστή ενός κλάσματος της εξίσωσης. Αν οι όροι της…

Αξιοσημείωτες ταυτότητες (Γεωμετρική Διερεύνηση)

Εισαγωγή Ορισμένες αξιοσημείωτες ταυτότητες θα μπορούσαν να αναδυθούν μέσα από κατάλληλη γεωμετρική διερεύνηση. Για ένα θέμα που, συνήθως, η διαπραγμάτευσή του περιχαρακώνεται στα τείχη της Άλγεβρας, η ανάδειξη του γεωμετρικού…

Τετράγωνο και κύβος αθροίσματος

Εισαγωγή Το τετράγωνο και ο κύβος αθροίσματος, αποτελούν δύο ταυτότητες που διδάσκονται, για πρώτη φορά, στη Γ΄ Γυμνασίου. Συνήθως, διδακτικά, οι στόχοι περιστρέφονται γύρω από την αλγεβρική σκοπιά κατανόησης, εμπέδωσης…