Αξιοσημείωτες ταυτότητες (Γεωμετρική Διερεύνηση)

Εισαγωγή Ορισμένες αξιοσημείωτες ταυτότητες θα μπορούσαν να αναδυθούν μέσα από κατάλληλη γεωμετρική διερεύνηση. Για ένα θέμα που, συνήθως, η διαπραγμάτευσή του περιχαρακώνεται στα τείχη της Άλγεβρας, η ανάδειξη του γεωμετρικού…

Τετράγωνο και κύβος αθροίσματος

Εισαγωγή Το τετράγωνο και ο κύβος αθροίσματος, αποτελούν δύο ταυτότητες που διδάσκονται, για πρώτη φορά, στη Γ΄ Γυμνασίου. Συνήθως, διδακτικά, οι στόχοι περιστρέφονται γύρω από την αλγεβρική σκοπιά κατανόησης, εμπέδωσης…