Τριγωνομετρικός κύκλος

Η διαδραστική εφαρμογή Στην ακόλουθη διαδραστική εφαρμογή παριστάνεται γραφικά ο τριγωνομετρικός κύκλος. Με τη βοήθεια αυτής της εφαρμογής, μπορούν να υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας στο $[0,2\pi]$. Ο τριγωνομετρικός κύκλος…

Οι καμπύλες της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης

Αναγνωρίζετε την καμπύλη της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης; Θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε διάφορα γραφήματα, τέτοιων συναρτήσεων, στους τύπους τους; Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, ίσως να επαναλάβετε ορισμένα…

Ημιτονοειδείς και Συνημιτονοειδείς καμπύλες

 Εισαγωγή Οι ημιτονοειδείς και οι συνημιτονοειδείς καμπύλες αποτελούν, ίσως, τις πιο αναγνωρίσιμες γραφικές παραστάσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Για παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα, παριστάνεται το ιστορικό καιρού για την Αθήνα. Τα στοιχεία…

Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο

Εισαγωγή Η αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο, που διδάσκεται στην Τριγωνομετρία της Β΄ Λυκείου, αποτελεί μια συνήθη διαδικασία κατά την επεξεργασία τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών. Ο αρχικός ορισμός των τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας…

Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις

Εισαγωγή Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις καλύπτουν μια σημαντική ενότητα από την Τριγωνομετρία της Β΄Λυκείου. Η συμπλήρωση ενός πίνακα τιμών, η σχεδίαση των γραφημάτων τους, καθώς και η επακόλουθη μελέτη για τις…