Τριγωνομετρικός κύκλος

Η διαδραστική εφαρμογή Στην ακόλουθη διαδραστική εφαρμογή παριστάνεται γραφικά ο τριγωνομετρικός κύκλος. Με τη βοήθεια αυτής της εφαρμογής, μπορούν να υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας στο $[0,2\pi]$. Ο τριγωνομετρικός κύκλος…

Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο

Εισαγωγή Η αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο, που διδάσκεται στην Τριγωνομετρία της Β΄ Λυκείου, αποτελεί μια συνήθη διαδικασία κατά την επεξεργασία τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών. Ο αρχικός ορισμός των τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας…