Τρίγωνα του Ήρωνα

Εισαγωγή Τα τρίγωνα του Ήρωνα, στη σχολική καθημερινότητα, ίσως να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν μια διαρκή "απαίτηση" των μαθητών. Για τα περισσότερα παιδιά, στα ζητούμενα των υπολογιστικών ασκήσεων,…

Σχήματα με ίση περίμετρο και ίσο εμβαδό

Εισαγωγή Είναι δυνατόν να κατασκευαστούν δύο ευθύγραμμα σχήματα με ίση περίμετρο και ίσο εμβαδό στην ίδια μονάδα μέτρησης; Το ερώτημα αυτό απασχόλησε τους μαθητές ενός τμήματος, κατά τη διάρκεια του…