Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις

Εισαγωγή Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις καλύπτουν μια σημαντική ενότητα από την Τριγωνομετρία της Β΄Λυκείου. Η συμπλήρωση ενός πίνακα τιμών, η σχεδίαση των γραφημάτων τους, καθώς και η επακόλουθη μελέτη για τις…

Γραφική παράσταση συνάρτησης

Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις, η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, αποκαλύπτει, με έναν τρόπο εποπτικό, πολλά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συσχέτισης που εκφράζει. Για παράδειγμα, στο παρακάτω γράφημα, παριστάνεται το…