Διαίρεση πολυωνύμων

Στην ακόλουθη φόρμα ερωτήσεων, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια σειρά από ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις εμπέδωσης σχετικά με τον αλγόριθμο για τη διαίρεση δύο πολυωνύμων. Φόρμα ερωτήσεων Φόρμα ερωτήσεων Στην ακόλουθη…

Μελέτη τριωνύμου

Εισαγωγή Η μελέτη του τριωνύμου, ως συνάρτησης, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές του Λυκείου να συνδέσουν διάφορες μεθόδους, ορισμούς και ιδιότητες από προηγούμενες ενότητες. Για τους περισσότερους μαθητές,…

Τριγωνομετρικός κύκλος

Η διαδραστική εφαρμογή Στην ακόλουθη διαδραστική εφαρμογή παριστάνεται γραφικά ο τριγωνομετρικός κύκλος. Με τη βοήθεια αυτής της εφαρμογής, μπορούν να υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας στο $[0,2\pi]$. Ο τριγωνομετρικός κύκλος…

Ο νόμος της εκθετικής μεταβολής

Εισαγωγή Γιατί ο νόμος της εκθετικής μεταβολής καθορίζει την εξέλιξη πολλών φαινομένων; Πως ορίζεται και γιατί ο αριθμός του Euler είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτά τα εκθετικά φαινόμενα; Ποια στοιχειώδης…