Ο αλγόριθμος υπολογισμού τετραγωνικής ρίζας

Εισαγωγή Ο αλγόριθμος υπολογισμού τετραγωνικής ρίζας είναι ένα θέμα το οποίο, συνήθως, αποφεύγεται να διδαχθεί στο σχολείο. Ωστόσο, κάποιες φορές, απασχολεί ορισμένους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη διαπραγμάτευσή του.…

Αξιοσημείωτες ταυτότητες (Γεωμετρική Διερεύνηση)

Εισαγωγή Ορισμένες αξιοσημείωτες ταυτότητες θα μπορούσαν να αναδυθούν μέσα από κατάλληλη γεωμετρική διερεύνηση. Για ένα θέμα που, συνήθως, η διαπραγμάτευσή του περιχαρακώνεται στα τείχη της Άλγεβρας, η ανάδειξη του γεωμετρικού…

Τετράγωνο και κύβος αθροίσματος

Εισαγωγή Το τετράγωνο και ο κύβος αθροίσματος, αποτελούν δύο ταυτότητες που διδάσκονται, για πρώτη φορά, στη Γ΄ Γυμνασίου. Συνήθως, διδακτικά, οι στόχοι περιστρέφονται γύρω από την αλγεβρική σκοπιά κατανόησης, εμπέδωσης…